Η πρώτη ευχάριστη και ανώδυνη επίσκεψη
του παιδιού στο ιατρείο αποτελεί θετική εμπειρία
για το παιδί που θα το συνοδεύει στην υπόλοιπη
ζωή του...!

Το dentakid διαφέρει, καθώς η βασική μέριμνα
του προσωπικού είναι η εξασφάλιση ευχάριστου
περιβάλλοντος, όπου ο μικρός ασθενής αισθάνεται
τόση ασφάλεια, ώστε να ανυπομονεί να επιστρέψει
για την επόμενη επίσκεψη.

Η ιατρική ομάδα του Dentakid, εκτός από την
ιατρική παρέμβαση, παρέχει συμβουλές για
την υγεία των δοντιών, το σωστό βούρτσισμα
και την υγιεινή διατροφή.

Σωκράτης Μητάκος/
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Κωνσταντίνος Παραδείσης/
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ